آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده قفس مناسب برای طوطی و بررسی مشکلات نگهداری طوطی در قفس کوچک

قفس مناسب برای طوطی و بررسی مشکلات نگهداری طوطی در قفس کوچک ...

قفس مناسب برای طوطی و بررسی مشکلات نگهداری طوطی در قفس کوچک

اگر در مورد پرنده خود سوالی دارید کلیک کنید و سوال بپرسید!

قفس مناسب برای طوطی و بررسی مشکلات نگهداری طوطی سانان در قفس کوچک را بررسی می کنیم. طوطی های شما نیاز به توجه ویژه دارند. طوطی های دستی و وحشی نباید در قفس هایشان احساس بدی داشته باشند. اگر جای کافی ندارید، مجبور به خرید طوطی نیستید. زمانی طوطی خریداری بکنید که جای کافی داشته باشید. طوطی ها باید بتوانند به راحتی در قفس هایشان حرکت کنند و جست و خیز داشته باشند و حتی بال زنند. در بسیاری از موارد اختصاص دادن یک اتاق برای طوطی توصیه می شود. یعنی طوطی بیش تر اوقات خود را آزادانه در آن اتاق به سر ببرد. طوطی های بزرگ خیلی حساس ترند. طوطی ها بزرگ بسیار احساساتی هستند. لطفا در مورد آن ها مطالعه کنید. مطالعه شما باعث بهبود کیفیت در نگهداری پرندگان زینتی می شود.

قفس مناسب برای طوطی و بررسی مشکلات نگهداری طوطی سانان در قفس کوچک

قفس مناسب برای طوطی و بررسی مشکلات نگهداری طوطی سانان در قفس کوچک

 

 

اگر در مورد پرنده خود سوالی دارید کلیک کنید و سوال بپرسید!
سامان خدادوست

به قلم سامان خدادوست

سامان خدادوست بسیار مرموز است؛ او در تمام گروه های تلگرام حوزه پرورش و آموزش مرغ عشق حضور داشته است. او که از بچگی عاشق مرغ عشق بوده است، با انتشار دانش و تجربه خود و البته اخبار مسابقات اروپا، پردونه را برای پیشرفت در این حوزه یاری می نماید.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...