با مصرف  جوانه ى عدس از  ریزش  پر جلوگیری کنید!!

با مصرف  جوانه ى عدس از  ریزش  پر جلوگیری کنید!! ...

با مصرف  جوانه ى عدس از  ریزش  پر جلوگیری کنید!!

با مصرف  جوانه ى عدس از  ریزش  پر جلوگیری کنید!!

کمبود ویتامین B و زینک در بدن پرنده ، ریزش پر را افزایش می دهد 🌺با مصرف جوانه ى عدس از ریزش پر جلوگیری کنید ، بعد از مداواى کچلى " پرخورک " از جوانه عدس نهایت استفاده را کنید

کمبود ویتامین B و زینک در بدن پرنده ، ریزش پر را افزایش می دهد.
با مصرف  جوانه ى عدس از  ریزش  پر جلوگیری کنید ، بعد از مداواى کچلى ” پرخورک ” از جوانه عدس نهایت استفاده را کنید.
مهرداد سربیشه

به قلم

آقای مهرداد سربیشه عاشق هنر و طراحی است. او هنر را با نقش و نگار فنچ های زینتی تلفیق داده است. ایشان چندین سال است که در حوزه فنچ های خانگی تحقیق و پژوهش و در پرورش آن ها نیز دستی بر آتش دارد. پردونه محتوای نوشته شده با قلم استاد سربیشه را برای شما منتشر کرده است و بدیهی است مهر تایید یا رد از سوی پردونه بر این محتوا زده نمی شود.

مشاهده صفحه ایشاناگر از پردونه راضی بودید، در خبرنامه ی ما ثبت نام کنید تا از سرویس ها و اتفاقات جالب پردونه به سرعت مطلع شوید! ما برای کاربران خود طرح های ویژه ای داریم. پس به جمع ما بپیوندید.ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...