آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده تشخیص جنسیت فنچ بنگالی با تصویر از طریق منقار

تشخیص جنسیت فنچ بنگالی با تصویر از طریق منقار ...

تشخیص جنسیت فنچ بنگالی با تصویر از طریق منقار

اگر در مورد پرنده خود سوالی دارید کلیک کنید و سوال بپرسید!

برای تشخیص جنسیت فنچ بنگالی روش های مختلفی وجود دارد، اما بهترین روش ممکن برای تعیین جنسیت فنچ بنگالی، از طربق نوک آن است. از طریق تصاویر زیر می توانید به راحتی تشخیص دهید. این تصاویر توسط پردونه طراحی نشده اند و نمی دانیم چه کسی آن ها را طراحی کرده است؛ به همین دلیل از ایشان تشکر می کنیم.

تشخیص جنسیت فنچ بنگالی با تصویر از طریق منقار

 

تشخیص جنسیت فنچ بنگالی با تصویر از طریق منقار

 

 

اگر در مورد پرنده خود سوالی دارید کلیک کنید و سوال بپرسید!
مهرداد سربیشه

به قلم مهرداد سربیشه

آقای مهرداد سربیشه عاشق هنر و طراحی است. او هنر را با نقش و نگار فنچ های زینتی تلفیق داده است. ایشان چندین سال است که در حوزه فنچ های خانگی تحقیق و پژوهش و در پرورش آن ها نیز دستی بر آتش دارد. پردونه محتوای نوشته شده با قلم استاد سربیشه را برای شما منتشر کرده است و بدیهی است مهر تایید یا رد از سوی پردونه بر این محتوا زده نمی شود.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...