آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده تصاویری از فنچ توت فرنگی یا Strawberry finch در مرجع پردونه

تصاویری از فنچ توت فرنگی یا Strawberry finch در مرجع پردونه ...

تصاویری از فنچ توت فرنگی یا Strawberry finch در مرجع پردونه

اگر در مورد پرنده خود سوالی دارید کلیک کنید و سوال بپرسید!


اگر در مورد پرنده خود سوالی دارید کلیک کنید و سوال بپرسید!
مهرداد سربیشه

به قلم مهرداد سربیشه

آقای مهرداد سربیشه عاشق هنر و طراحی است. او هنر را با نقش و نگار فنچ های زینتی تلفیق داده است. ایشان چندین سال است که در حوزه فنچ های خانگی تحقیق و پژوهش و در پرورش آن ها نیز دستی بر آتش دارد. پردونه محتوای نوشته شده با قلم استاد سربیشه را برای شما منتشر کرده است و بدیهی است مهر تایید یا رد از سوی پردونه بر این محتوا زده نمی شود.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...