آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده تصویری از قفس بزرگ مخصوص طوطی سانان معروف به قفس مسافرتی

تصویری از قفس بزرگ مخصوص طوطی سانان معروف به قفس مسافرتی ...

تصویری از قفس بزرگ مخصوص طوطی سانان معروف به قفس مسافرتی

قفس مخصوص پرندگان زینتی بزرگ معروف به قفس مسافرتی عروس هلندی.کاسکو .طوطی ملنگو...

داوود ابوطالبی

به قلم داوود ابوطالبی

آقای ابوطالبی بسیار به طوطی سانان علاقه دارد. ایشان بیش از ۱۴ سال است که در این حوزه به پرورش و فروش مشغول است. به تازگی برای علاقه مندان به مرغ عشق و طوطی کوتوله نمایشگاهی در اصفهان برپا کرده است. با درخواست علاقه مندان، محتوای ایشان در این جا منتشر شده است و بدیهی است که از سوی پردونه، درستی یا نادرستی پست ها تایید یا رد نمی شود.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...