جدول رشد جوجه ها (بر اساس گزارش میشائیلیس)

جدول رشد جوجه ها (بر اساس گزارش میشائیلیس) ...

جدول رشد جوجه ها (بر اساس گزارش میشائیلیس)

جدول رشد جوجه ها (بر اساس گزارش میشائیلیس)


لازم به ذکر است که گزارش میشائیلیس در اواسط دهه ۶۰ میلادی منتشر شده و متاسفانه (همانطور که مشاهده می نمایید) از دقت و تقریب درستی برخوردار نیست چراکه دارای خطا بر حسب واحد اندازه گیری می باشد ( واحد گرم می باشد و خطا نیز بر حسب گرم است) ؛
michaeliss

(مرجع Michaelis , H.J (1967) Der Wellensittich.Ziemsen, Wittenberg-Lutherstadt. )

 وزن
به گرم
 طول عمر
به روز
 ۱  تولد
 ۲  ۱
 ۳  ۲
 ۴  ۳
 ۵  ۴
 ۷  ۵
 ۹  ۶
 ۱۱  ۷
 ۱۳  ۸
 ۱۶  ۹
 ۱۹  ۱۰
 ۲۲  ۱۱
 ۲۴  ۱۲
 ۲۶  ۱۳
 ۲۸  ۱۴
 ۳۰  ۱۵
 ۳۲  ۱۶
 ۳۴  ۱۷
 ۳۶  ۱۸
 ۳۷  ۱۹
 ۳۸  ۲۰
 ۳۹  ۲۱
 ۴۰  ۲۲
 ۴۱  ۲۳
 ۴۰  ۲۴
۳۹  ۲۵
۳۸  ۲۶
۳۸  ۲۷
۳۸  ۲۸
۳۷  ۲۹
۳۷  ۳۰
۳۷  ۳۱
سامان خدادوست

به قلم

سامان خدادوست بسیار مرموز است؛ او در تمام گروه های تلگرام حوزه پرورش و آموزش مرغ عشق حضور داشته است. او که از بچگی عاشق مرغ عشق بوده است، با انتشار دانش و تجربه خود و البته اخبار مسابقات اروپا، پردونه را برای پیشرفت در این حوزه یاری می نماید.

مشاهده صفحه ایشاناگر از پردونه راضی بودید، در خبرنامه ی ما ثبت نام کنید تا از سرویس ها و اتفاقات جالب پردونه به سرعت مطلع شوید! ما برای کاربران خود طرح های ویژه ای داریم. پس به جمع ما بپیوندید.ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...