آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده جدول رشد جوجه مرغ عشق ها بر اساس گزارش میشائیلیس

جدول رشد جوجه مرغ عشق ها بر اساس گزارش میشائیلیس ...

جدول رشد جوجه مرغ عشق ها بر اساس گزارش میشائیلیس

اگر در مورد پرنده خود سوالی دارید کلیک کنید و سوال بپرسید!

جدول رشد جوجه مرغ عشق ها بر اساس گزارش میشائیلیس. لازم به ذکر است که گزارش میشائیلیس در اواسط دهه ۶۰ میلادی منتشر شده و متاسفانه همانطور که مشاهده می نمایید از دقت و تقریب درستی برخوردار نیست چراکه دارای خطا بر حسب واحد اندازه گیری می باشد ( واحد گرم می باشد و خطا نیز بر حسب گرم است).

 

 

michaeliss

(مرجع Michaelis , H.J (1967) Der Wellensittich.Ziemsen, Wittenberg-Lutherstadt. )

 وزن
به گرم
 طول عمر
به روز
 ۱  تولد
 ۲  ۱
 ۳  ۲
 ۴  ۳
 ۵  ۴
 ۷  ۵
 ۹  ۶
 ۱۱  ۷
 ۱۳  ۸
 ۱۶  ۹
 ۱۹  ۱۰
 ۲۲  ۱۱
 ۲۴  ۱۲
 ۲۶  ۱۳
 ۲۸  ۱۴
 ۳۰  ۱۵
 ۳۲  ۱۶
 ۳۴  ۱۷
 ۳۶  ۱۸
 ۳۷  ۱۹
 ۳۸  ۲۰
 ۳۹  ۲۱
 ۴۰  ۲۲
 ۴۱  ۲۳
 ۴۰  ۲۴
۳۹  ۲۵
۳۸  ۲۶
۳۸  ۲۷
۳۸  ۲۸
۳۷  ۲۹
۳۷  ۳۰
۳۷  ۳۱
اگر در مورد پرنده خود سوالی دارید کلیک کنید و سوال بپرسید!
سامان خدادوست

به قلم سامان خدادوست

سامان خدادوست بسیار مرموز است؛ او در تمام گروه های تلگرام حوزه پرورش و آموزش مرغ عشق حضور داشته است. او که از بچگی عاشق مرغ عشق بوده است، با انتشار دانش و تجربه خود و البته اخبار مسابقات اروپا، پردونه را برای پیشرفت در این حوزه یاری می نماید.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...