رنگ بندی و نژادهای مختلف مرغ عشق

رنگ بندی و نژادهای مختلف مرغ عشق ...

رنگ بندی و نژادهای مختلف مرغ عشق

مطالعه این هم توصیه می شود : 

بررسی نژادهای مختلف مرغ عشق

 


 

 

رنگ بندی و نژادهای مختلف مرغ عشق

 

 

 

 

رنگ بندی و نژادهای مختلف مرغ عشق

 


 

مطالعه این هم توصیه می شود : 

بررسی نژادهای مختلف مرغ عشق

 


 

 

رنگ بندی و نژادهای مختلف مرغ عشق

 


 

مطالعه این هم توصیه می شود : 

بررسی نژادهای مختلف مرغ عشق

 


 

 

pardone

 

 

 

سامان خدادوست

به قلم

سامان خدادوست بسیار مرموز است؛ او در تمام گروه های تلگرام حوزه پرورش و آموزش مرغ عشق حضور داشته است. او که از بچگی عاشق مرغ عشق بوده است، با انتشار دانش و تجربه خود و البته اخبار مسابقات اروپا، پردونه را برای پیشرفت در این حوزه یاری می نماید.

مشاهده صفحه ایشاناگر از پردونه راضی بودید، در خبرنامه ی ما ثبت نام کنید تا از سرویس ها و اتفاقات جالب پردونه به سرعت مطلع شوید! ما برای کاربران خود طرح های ویژه ای داریم. پس به جمع ما بپیوندید.ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...

صفر نظر برای “رنگ بندی و نژادهای مختلف مرغ عشق” پیدا شد ...