آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده شکایت و انتقاد

با پردونه ، پرندگان خوش حال خواهند بود ... ...

شکایت و انتقاد

مشتری و کاربرگرامی، از طریق فرم تماس زیر می توانید هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا شکایت خود را به مدیریت پردونه ارسال بنمایید.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

متن سوال