آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده طبقه بندی علمی مرغ عشق

طبقه بندی علمی مرغ عشق ...

طبقه بندی علمی مرغ عشق

طبقه بندی علمی مرغ عشق

فرمانرو:

جانوران


شاخه:

طنابداران


رده:

پرندگان


راسته:

طوطیسانان


خانواده:

طوطیھا


 زیرخانواده:
Psittacinae


 تبار:
Platycercini 


سرده:
Melopsittacus 


گونه:
M. undulatus 


نام علمی:
Melopsittacus undulatus


نویسنده : سعید – رنگین کمان

بازبینی : موسوی

سامان خدادوست

به قلم سامان خدادوست

سامان خدادوست بسیار مرموز است؛ او در تمام گروه های تلگرام حوزه پرورش و آموزش مرغ عشق حضور داشته است. او که از بچگی عاشق مرغ عشق بوده است، با انتشار دانش و تجربه خود و البته اخبار مسابقات اروپا، پردونه را برای پیشرفت در این حوزه یاری می نماید.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...

صفر نظر برای “طبقه بندی علمی مرغ عشق” پیدا شد ...