فواید کف دریا برای طوطی کوتوله | همه چیز از کف دریا برای طوطی برزیلی

فواید کف دریا برای طوطی کوتوله | همه چیز از کف دریا برای طوطی برزیلی ...

فواید کف دریا برای طوطی کوتوله | همه چیز از کف دریا برای طوطی برزیلی

معرفی کف دریا و خواص آن برای طوطی کوتوله یا همان طوطی برزیلی:

اکثر مردم فکر می کنند چون نامش کف دریا است، تشکیل شده در کف دریا بوده. در صورتی که یک موجود زنده است. کف دریا غضروف پشتِ یه نرم تنی است که مخصوص آب های شور هستند که وقتی این نرم تن میمیرد و بدنش توسط ماهی ها خورده می شود، این غضروف قابل خوردن توسط ماهی ها نبوده و چون سبک است، به روی آب می آید و توسط موج دریا به ساحل کشیده می شود که توسط مردم محلی جنوب جمع شده و به قیمت خیلی کمی به پرنده فروش ها داده می شود. یا توسط ماهی گیران شکار شده و گوشت آن را می فروشند. البته در زمره مواد خوراکی مکروه است. کف دریا سرشار از کلیسیم و مواد معدنی مورد نیاز پرنده است که پرنده موقع خوردن، هم نوکش ساییده شده و هم باعث هضم غذا و هم در پرنده ماده باعث تقویت پوست تخم می شود.

معرفی کف دریا و خواص آن برای پرندگان زینتی و انسان: اکثر مردم فکر می کنند چون نامش کف دریا است، تشکیل شده در کف دریا بوده. در صورتی که یک موجود زنده است. کف دریا غضروف پشتِ یه نرم تنی است که مخصوص آب های شور هستند که وقتی این نرم تن میمیرد و بدنش توسط ماهی ها خورده می شود، این غضروف قابل خوردن توسط ماهی ها نبوده و چون سبک است، به روی آب می آید و توسط موج دریا به ساحل کشیده می شود که توسط مردم محلی جنوب جمع شده و به قیمت خیلی کمی به پرنده فروش ها داده می شود. یا توسط ماهی گیران شکار شده و گوشت آن را می فروشند. البته در زمره مواد خوراکی مکروه است. کف دریا سرشار از کلیسیم و مواد معدنی مورد نیاز پرنده است که پرنده موقع خوردن، هم نوکش ساییده شده و هم باعث هضم غذا و هم در پرنده ماده باعث تقویت پوست تخم می شود.

 

 

داوود ابوطالبی

به قلم

آقای ابوطالبی بسیار به طوطی سانان علاقه دارد. ایشان بیش از ۱۴ سال است که در این حوزه به پرورش و فروش مشغول است. به تازگی برای علاقه مندان به مرغ عشق و طوطی کوتوله نمایشگاهی در اصفهان برپا کرده است. با درخواست علاقه مندان، محتوای ایشان در این جا منتشر شده است و بدیهی است که از سوی پردونه، درستی یا نادرستی پست ها تایید یا رد نمی شود.

مشاهده صفحه ایشاناگر از پردونه راضی بودید، در خبرنامه ی ما ثبت نام کنید تا از سرویس ها و اتفاقات جالب پردونه به سرعت مطلع شوید! ما برای کاربران خود طرح های ویژه ای داریم. پس به جمع ما بپیوندید.ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...