آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده نمونه ای از ارزن های درجه یک ایرانی برای مصارف پرندگان زینتی

نمونه ای از ارزن های درجه یک ایرانی برای مصارف پرندگان زینتی ...

نمونه ای از ارزن های درجه یک ایرانی برای مصارف پرندگان زینتی

نمونه ای از ارزن های درجه یک ایرانی برای مصارف پرندگان زینتی

 

داوود ابوطالبی

به قلم داوود ابوطالبی

آقای ابوطالبی بسیار به طوطی سانان علاقه دارد. ایشان بیش از ۱۴ سال است که در این حوزه به پرورش و فروش مشغول است. به تازگی برای علاقه مندان به مرغ عشق و طوطی کوتوله نمایشگاهی در اصفهان برپا کرده است. با درخواست علاقه مندان، محتوای ایشان در این جا منتشر شده است و بدیهی است که از سوی پردونه، درستی یا نادرستی پست ها تایید یا رد نمی شود.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...