هفت تخم مناسب برای دوران جوجه کشی

هفت تخم مناسب برای دوران جوجه کشی ...

هفت تخم مناسب برای دوران جوجه کشی

هفت تخم مناسب برای دوران جوجه کشی

تر کیبات هفت تخم اصلی به شرح زیر است:

 •          تخم شلغم                          ۲۰۰گرم

 •         تخم کاهو                            ۲۰۰گرم

 •         تخم گشنیز                          ۱۰۰گرم

 •         تخم خرفه                           ۲۵۰گرم

 •        شاهدانه                               ۵۰گرم

 •       تخم کلم قمری                      ۱۰۰گرم

 •       منداب                                 ۱۰۰گرم

 

این ها ترکیبات اصلی است اما به مروز زمان دانه های دیگری هم اضافه شده که برای دوران جوجه کشی بسیار مناسب است، ترکیبات به شرح زیر می باشد:

 

 • تخم کاهو                        ۱۰۰۰ گرم

 

 • تخم شلغم                    ۳۰۰ گرم

 

 • تخم کلم                       ۲۰۰ گرم

 

 • نیجر                           ۲۵۰ گرم

 

 • شاهدانه ریز                 ۱۰۰گرم

 

 • خرفه                           ۲۰۰گرم

 

 • تخم تربچه                    ۱۰۰ گرم

 

 • منداب                         ۱۰۰گرم

 

 • تخم بذرک                    ۱۰۰ گرم

 

 • تخم گشنیز                   ۵۰ گرم

 

 • کنجد                           ۵۰ گرم

 

 • کافشه                         ۵۰ گرم

 

 • کاسنی                        ۵۰ گرم

 

 

هفت تخم مناسب برای دوران جوجه کشی

مهرداد سربیشه

به قلم

آقای مهرداد سربیشه عاشق هنر و طراحی است. او هنر را با نقش و نگار فنچ های زینتی تلفیق داده است. ایشان چندین سال است که در حوزه فنچ های خانگی تحقیق و پژوهش و در پرورش آن ها نیز دستی بر آتش دارد. پردونه محتوای نوشته شده با قلم استاد سربیشه را برای شما منتشر کرده است و بدیهی است مهر تایید یا رد از سوی پردونه بر این محتوا زده نمی شود.

مشاهده صفحه ایشاناگر از پردونه راضی بودید، در خبرنامه ی ما ثبت نام کنید تا از سرویس ها و اتفاقات جالب پردونه به سرعت مطلع شوید! ما برای کاربران خود طرح های ویژه ای داریم. پس به جمع ما بپیوندید.ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...

صفر نظر برای “هفت تخم مناسب برای دوران جوجه کشی” پیدا شد ...