آموزش کسب و کارهای اینترنتی شرکت پیشرونده وطن مرغ عشق

وطن مرغ عشق ...

وطن مرغ عشق

 

وطن مرغ عشق

 

 

وطن مرغ عشق قاره استرالیاست ،

این طوطی موجدار کوچک حدود ۱۶۵ سال است که به عنوان حیوان خانگی رایج شده است.

در سال ۱۸۴۰ اولین مرغ عشق ھا توسط محقق انگلیسی به  نام جان گولد به اروپا برده شد.

گولد منطقه اصلی زیست و تولید مثل پرنده را
جنوب و جنوب غربی استرالیا میداند . 

 

وطن مرغ عشق

 

 

در این مناطق مرغ عشق ھای وحشی در فصل بھار در گروھھای بزرگ به تولید مثل می پردازند.

مدت زمان تولید مثل پرنده به  طور غیر مستقیم به بارندگی وابسته است زیرا  تخم ھای نیمه رسیده علوفه ھا

خوراک جوجه ھای این پرنده را تشکیل می دھند.

 مرغ عشق در سوراخ درختان مناطق مناسبی را برای تخمگذاری یافته و شروع به تخمگذاری میکند؛

این پرنده در گروھھای بزرگ و در محیطی محدود لانه  سازی کرده و شروع به زادآوری می نماید و ھمانطور که گفته شد
تعداد دفعات زادآوری به  میزان خوراک مورد نیاز جوجه ھا بستگی دارد و در صورت عدم وجود غذای کافی پرندگان دسته جمعی
به مناطق دیگر کوچ می کنند.

 

نویسنده اصلی: سعید رنگین کمان

سامان خدادوست

به قلم سامان خدادوست

سامان خدادوست بسیار مرموز است؛ او در تمام گروه های تلگرام حوزه پرورش و آموزش مرغ عشق حضور داشته است. او که از بچگی عاشق مرغ عشق بوده است، با انتشار دانش و تجربه خود و البته اخبار مسابقات اروپا، پردونه را برای پیشرفت در این حوزه یاری می نماید.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...

صفر نظر برای “وطن مرغ عشق” پیدا شد ...