کانال تلگرام طوطی و طوطی سانان پردونه + لینک کانال

کانال تلگرام طوطی و طوطی سانان پردونه + لینک کانال ...

کانال تلگرام طوطی و طوطی سانان پردونه + لینک کانال

کانال تلگرام طوطی و طوطی سانان پردونه .

کانال تلگرام طوطی سانان پردونه، با پژوهش و تحقیق در حوزه طوطی سانان بزرگ، کانال های زنجیره ای خود را در تلگرام راه اندازی کرده است. این کار باعث می شود تا فرهنگ پژوهش و فعالیت علمی در این حوزه زیاد شود. برای وارد شدن به این کانال ها کلیک کنید.

سامان خدادوست

به قلم سامان خدادوست

سامان خدادوست بسیار مرموز است؛ او در تمام گروه های تلگرام حوزه پرورش و آموزش مرغ عشق حضور داشته است. او که از بچگی عاشق مرغ عشق بوده است، با انتشار دانش و تجربه خود و البته اخبار مسابقات اروپا، پردونه را برای پیشرفت در این حوزه یاری می نماید.

مشاهده صفحه ایشان


ثابت کنید که ربات نیستید، بعد دکمه ارسال را بزنید...