مرغ عشق(مجوعه دوم)

غذای مرغ عشق (تغذیه کامل مرغ عشق )

تغذیه کامل مرغ عشق!   تغذیه‌ غذای‌ اصلی‌ مرغ‌ عشق‌ در اسارت‌ و آزادی‌ دانه ‌است‌. دانه‌ها شامل‌ ۲ گروه‌ مهم‌ هستند :   ۱- دانه‌ غلات ‌: کربوهیدرات‌ زیاد وچربی‌ کم‌ دارند...

۹

ژنتیک مرغ عشق (مخصوص دانشجویان)

      ایجاد نژادهای جدید در مرغ عشق ، چرا و چگونه؟!! ژنتیک مرغ عشق (مخصوص دانشجویان) تغییراتی که در جاندار ایجاد میشود بر سه قسم است : ۱_تغییراتی...

۱

موفقیت در تولید مثل مرغ عشق

فاکتورهای دخیل در موفقیت تولید مثل : موفقیت در تولید مثل مرغ عشق!   مطلبی که در مساله تولید مثل حائز اهمیت است موفقیت گونه در پرورش نوزادان و بقای...

۲

موفقیت‌ درجوجه‌ گرفتن‌ از مرغ عشق

تولید مثل موفقیت‌ درجوجه‌ گرفتن‌ از مرغ عشق! برای‌ موفقیت‌ درجوجه‌ گرفتن‌ باید به‌ موارد زیر توجه‌ شود : ۱- فراهم‌ آوردن‌ شرایط مناسب‌ نگهداری‌ و تغذیه. ۲- قرار دادن‌ جعبه‌ آشیانه‌...