استخدام پردونه

باسلام.

در حال حاضر پردونه استخدام نمی کند اما اگر رزومه قابل قبول در حوزه پرندگان خانگی دارید می توانید آن را برای ما از طریق تماس با ما ارسال نمایید. مطمئن باشید آن را با دقت بررسی خواهیم کرد.