درباره ما

مرجع پرندگان زینتی و ماکیان پردونه در زمستان ۱۳۹۲ تاسیس شد. این مرجع با هدف بهبود کیفیت زندگی پرندگان زینتی و علاقه مندان به آن ها و آموزش های تخصصی دراین حوزه ایجاد شد. در حال حاضر مرجع پردونه به یک انجمن بزرگ با بیش از ۲۰/۰۰۰ عضو وفادار در سرتاسر کشور تبدیل شده است.

ارادتمند شما
پردونه