درخواست اجازه نامه

کپی برداری از وب سایت های پردونه بدون کسب اجازه از ما، غیرقانونی بوده و طبیعتا برای شما ممکن است خطرات حقوقی به دنبال داشته باشد. هرگونه کپی برداری از محتوای پردونه برای تولید کتاب، مقاله و غیره حتی باذکر منبع مجاز نیست. بنابراین بهترین راه، کسب اجازه از ماست. ما شرایط را سخت نگرفته ایم. برای ارتباط با ما و ارسال پیشنهاد اجازه نامه لطفا از فرم زیر استفاده نمایید. پردونه بعد از بررسی درخواست، با شما مکاتبه خواهد کرد.

همچنین می توانید به ایمیل ناظر پردونه پیام ارسال کنید:  pdnazer@gmail.com