شکایت و انتقاد

مشتری و کاربرگرامی، از طریق فرم تماس زیر می توانید هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا شکایت خود را به مدیریت پردونه ارسال بنمایید.

همچنین می توانید به ایمیل ناظر پردونه پیام ارسال کنید:  pdnazer@gmail.com

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

متن سوال