مالک و موسس پردونه

پردونه در سال ۱۳۹۲ توسط مهندس مهدی موسوی راه اندازی شد. مهدی موسوی کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات می باشد و به کسب و کارهای اینترنتی و حیوانات شدیدا علاقه دارد. او می کوشد تا در هر دو حوزه به دیگران کمک کند.

ایمیل: csmousavi@gmail.com

وب سایت: mehdimousavi.ir