متفرفه

کرونا و پرندگان خانگی

کرونا و پرندگان خانگی آیا کرونا  برای پرنده ها نگران کننده است؟ همه گیری کرونا در حال گسترش است و زندگی همه را تحت تأثیر قرار داده است. با این...

با سلام من مرغ عشق نر دارم که پای سمت چپ این مرغ عشق جمع شده یعنی اینکه حیوان بنده خدا با یک پا دارد راه میرود و … . دو تا از ناخن های پایش نیز خون آمده و انگار فلج شده پاش. من چکار می توان برای این حیوان بیچاره انجام بدهم؟ لطفا مرا راهنمایی فرمایید.

  با سلام من مرغ عشق نر دارم که پای سمت چپ این مرغ عشق جمع شده یعنی اینکه حیوان بنده خدا با یک پا دارد راه میرود و …...

بنده یک نر جدید خریده ام اما نر نمیتواند پروازکند وپرهایش خشک شده است ایا برای جفت گیری مشکلی پیش نمی آید ومیتواند تخم ها را بارور کند؟!

مجید شیرازی با عرض سلام وخسته نباشی بنده یک نر جدید خریده ام اما نر نمیتواند پروازکند وپرهایش خشک شده است  ایا برای جفت گیری مشکلی پیش نمی آید ومیتواند تخم...

۳