پرندگان خانگی

کرونا و پرندگان خانگی

کرونا و پرندگان خانگی آیا کرونا  برای پرنده ها نگران کننده است؟ همه گیری کرونا در حال گسترش است و زندگی همه را تحت تأثیر قرار داده است. با این...

زندگی مرغ مینا خارج از قفس

زندگی مرغ مینا خارج از قفس دوستای عزیزم سلام پرنده مینا رو حتما میشناسید و میدونید که دارای ویژگی های منحصر به فردی است. میخوام داخل این مقاله در مورد...

۲