نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب تقذیه عروس هلندی هستند

تقذیه عروس هلندی

تغذیه: جیره ثابت تشکیل میشه از تخم کتان و ارزن، نصف به نصف برای آماده کردن جفت برای تخمگزاری ، به مدت یک ماه، یک روز در میون سفیده تخم...

۱