نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب حمام و مراقبت های عروس هلندی هستند

حمام و مراقبت از عروس هلندی

پرنده ها مو جودات تمیزی هستن و دائم با نوکشون پرهاشونو تمیز و مرتب می کنن, یک ظرف آب ولرم براشون بذارید تا خودشونو بشورند و شما هم با دیدن اونا لذت ببرین.من توسینک ظرفشویی یه مقدار آب میریختم و بعد عروس هلندی هامو میذاشتم تا خودشونو بشورن و بازی کنن