نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب فایده تره برای مرغ عشق هستند

فواید تره برای مرغ عشق

تره از جمله سبزی های معروف و خوردنی است که ساقه ندارد و برگ های آن دراز و تا خورده است و به نام«گندزدا» نیز خوانده می شود.     مصرف...

۲