نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب قفس عروس هلندی هستند

قفس عروس هلندی

قفس باید به اندازه ای بزرگ باشه که به راحتی بتونن بالهاشونو بازو بسته کنن و از یه تیرک به تیرک دیگه بپرن.از اونجایی که جثه عروسها بزرگتر از جثه مرغ عشقها و قناری هاست بنابراین قطر تیرک باید بزرگتر از تیرک عادی باشه.کف قفس روزنامه بذارین و هفته ای یک بار قفسو تمیز کنید