نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب ارزن‌ هستند

غذای مرغ عشق (تغذیه کامل مرغ عشق )

تغذیه کامل مرغ عشق!   تغذیه‌ غذای‌ اصلی‌ مرغ‌ عشق‌ در اسارت‌ و آزادی‌ دانه ‌است‌. دانه‌ها شامل‌ ۲ گروه‌ مهم‌ هستند :   ۱- دانه‌ غلات ‌: کربوهیدرات‌ زیاد وچربی‌ کم‌ دارند...

۹