نمایش تمام مطالبی که دارای برچسب بیماری مرغ عشق هستند

سرماخوردگی مرغ عشق

سرما خوردگی مرغ عشق برای اینکه مرغ عشق شما سرما بخورد لازم نیست حتما هوای سرد باشد یکی از عواملی که باعث سرماخوردگی مرغ عشق می شود ، جریان تند...

۱