همکاری دامپزشکان متخصص پرندگان با پردونه

دامپزشک گرامی، ضمن تشکر از حضور شما در این صفحه از اینکه برای همکاری با پردونه تمایل نشان داده اید از صمیم قلب خوش حالیم. ما اطلاعات شما را بررسی و سپس با شما بزرگواران تماس خواهیم گرفت و برای اهداف مفید و ارزشمند مذاکره خواهیم کرد. لطفا اطلاعات خود را به درستی در فرم زیر وارد کرده و دکمه ارسال را بزنید. لطفا فقط درصورتی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید که در حوزه پرندگان خانگی و زینتی تخصص و تجربه کافی داشته باشید.